pondělí 14. března 2016

Jubilanti

V roce 2015 se dožili

pětadevadesáti let: Aloisie Hofmanová, Dr. Břetislav Nový, Josef Kutílek, Antonín Zárybnický, Libuše Ceéová, Jaroslav Schnirch, Jaroslav Šípek, Antonín Pich, prof. Dr. František Hejl, Miroslav Horák, Jan Kleisl, Milada Nebeská, MUDr. Bořivoj Dvořáček

devadesáti let: PhDr. Karla Kvasničková, doc. Ing. Stanislav Cais, Ing. Otta Henyš, RNDr. Ivan Soudek, Jiří Zábranský, Ing. Václav Majer, CSc, Ing. Jiří Sobotka, CSc, Eva Balíková, Ing. Miroslav Brož, Jaroslav Janata, Mgr. Alena Pavezová, Jaroslav Kosina, PhDr. Miroslav Dědič, Ladislav Bureš, Jiří Pažout, Vlastimila Vyskočilová, Marie Skalická, Libuše Bílková, Josef Bradáč, Ludmila Šimková, Ing. Miloslav Najman, CSc, Vladimír Visnar, František Viktora


pětaosmdesáti let: Zdeněk Vodička, Vlasta Šnelková, Alena Červinková, Jitka Grünwaldová-Dítětová, Helena Ctiborová, Jitka Procházková, Dagmar Wieserová, Josef Petrů, Anna Pivoňková, Ing. Miloš Huněk, Jindřich Bernášek, Květoslava Kliková, Ing. Zdeněk Dvořák, Jaroslav Anders, Markéta Jakubcová, Oldřich Tuč, František Kučírek,
Jaroslava Radiměřská, Ing. Adolf Entler, prof. Emil Adam, Milan Kučera, Karel Čanda, Marie Trňáková, František Koleček, Miroslav Kalousek

osmdesáti let: Zdeněk Papež, Alena Papežová, František Havlík, Miroslav Vítek, PhDr. Soňa Smoljaková, Dana Hybšová, Věra Pionová, Vavřinec Kalivoda, Milan Zajíček, Eva Šturcová, MUDr. Milena Vlčková, Marta Zímová, Jaromíra Pošvářová, prof. Dr. V. Novobilský, František Marek, MUDr. Dagmar Venclová, Miroslav Tardon, Vlasta Lhoťanová, Karel Prokop

pětasedmdesáti let: PhDr. Marie Neudorflová, Jaromír Holiš, Václav Smaha, Zdeněk Sirůček, Ing. Jiří Prokop, Karel Slíva

V roce 2016 se dožili nebo dožijí

pětadevadesáti let: Vladimír Kačírek, Oldřich Macharáček, Zlatomír Borůvka, Anežka Jelenová, Eva Roubíčková, RNDr. Otakar Mach, Vladimír Štěpánek, Květoslava Kučerová, Jarmila Hrdinová, Marie Havířová, Eliška Ernekerová, Zdeněk Ondruš, JUDr. Ing. Jaroslav Musial, Josef Škop, InJag. Cyril Páral, Marie Bužková

devadesáti let: Ing. Bohumil Kamiš, Olga Sedláková, Marie Šulcová, Ing. Jiří Kaliba, CSc, Milada Klímová, Jiří Treml, Zdeněk Klofanda, Milena Svorová, ak.arch. Přemysl Pinc, Jaroslav Majar, JUDr. Eva Jiřičná, Rudolf Čurda

pětaosmdesáti let: Ing. Blanka Císařovská, CSc, Emil Šneberg, PhDr. Václav Vrabec, Vladimír Mašín, RNDr. Vladimír Šebestík, PhDr. Jaroslav Vrbata, Dr. Vojtěch Krob, Mgr. Václav Potoček, Libuše Dvořáková, Jarmila Janošková, Danuše Černá, Milada Hnátková, Mgr. Jana Seifertová, Rudolf Moudrý, Januše Blahutová-Čejková,
Josef Sedlák, Jindřich Dítě, Ing. Zdeněk Matějka, Zdeněk Jarolímek, Marie Smyková, Vlasta Havlíčková, Milena Volavková, Ing. Břetislav Cejnar, Josef Kunetka, Miloš Lášek, Alena Čepelková, Jarmila Jelínková, doc. Dr. Vladimír Krejčí, Ing. Bohuslav Růžička, Ing. Josef Hrubý, Marie Šalková, Krista Nováková, Vladimír Blucha

osmdesáti let: Milan Krampla, Dagmar Finková, Eva Řeháčková, Dagmar Miháliková, Marta Bartoňová, Jarmila Pospíšilová

pětasedmdesáti let: Karel Sosna, Ivan Fišera

Všem jubilantům přejeme hlavně pevné zdraví, šťastná další léta plná spokojenosti. A také jim velice děkujeme za přízeň, kterou našemu sdružení během svého života věnovali.

Výbor Kruhu a redakce Zpráv