úterý 31. července 2012

Habermannův mlýn

Televize Nova v sobotu 28. dubna 2012 (a v nedělní repríze na kanálu Nova Cinema) odvysílala tolik opěvovaný film Habermannův mlýn. Z hlediska uměleckého zpracování se povedl a není mu patrně moc co vytknout, ale z pohledu odborného, historického?

pondělí 30. července 2012

Odsun československých Němců jako závažný předpoklad demokratické a mírové Evropy


Text příspěvku Miloslava Bednáře, který přednesl na mezinárodní konferenci „Odsun Němců z Československa – 65 let poté,“ pořádané Univerzitou J. E. Purkyně 29. listopadu 2011 v Ústí nad Labem

neděle 29. července 2012

Zápis z výročního shromáždění delegátů Kruhu, konané 14.4.2012 v klubovně ČSOL


Návrh programu schválila výborová schůze 14.3.2012, z řad delegátů nebyly požadovány doplňky. Všichni členové Kruhu byli pozváni písemně článkem ve Zprávách z Kruhu č.1/2012 z března t.r.