pátek 26. října 2012

Výstava o vyhnání Slovinců v Praze

 Ve dnech 7.září až 7.října se konala v Praze výstava o vyhnání Slovinců a násilí na ostatních národech během druhé světové války. O výstavě jsme informovali rozsáhlým článkem v NO č.18. Díky laskavosti Národního muzea se konala v Národním památníku na Vítkově. Vytvořilo ji Sdružení slovinských vyhnanců s použitím materiálu (dokumentů a fotografií), shromažďovaného už řadu let organizacemi v jednotlivých zemích (za Českou republiku se sběrem fotografií zabýval Ing. Jiří Prokop, místopředseda Kruhu občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí) pro budoucí trvalou expozici v Muzeu slovinských vyhnanců na hradě Rajhenburg u Brestanice.