úterý 31. května 2016

Milena Jesenská: Přišli


(Ke květnové mobilizaci 1938, z článku v týdeníku Přítomost ze dne 1.6.1938)

Nikdy jsem si nedovedla představit, že by bylo něco takového možné: ale viděla jsem to na vlastní oči. Kraj změnil svou tvářnost přes noc a lidé změnili náladu. protože přes noc přišlo československé vojsko.