úterý 21. června 2016

Poznámky k diskusi na zasedání Mezinárodního výboru v Bratislavě v r. 2014

Vzhledem k tomu, že loni se nekonala členská schůze, měl bych se vrátit zpět a zmínit se o setkání Mezinárodního výboru v r. 2014 v Bratislavě. S diskusí, která tam proběhla, jsem nebyl spokojen, proto jsem se k ní z časových důvodů vyjádřil ještě dodatečně mailem všem účastníkům. Jeho znění zde uvádím beze změn:

Zpráva o činnosti Kruhu v roce 2015


Hlavní náplní naší práce byla v minulém roce příprava a průběh setkání mezinárodního výboru tvořeného představiteli evropských organizací sdružujících oběti nacismu. Protože práce s tím spojené bylo mnoho, nemohli jsme zvládnout ve stejném roce i členskou schůzi, za což se našim členům omlouváme. Setkání se konalo ve dnech 16. a 17. května v Praze a náš Kruh měl tedy roli hostitele. Místem konání byl Dům armády v Dejvicích, 17. 5. jsme se zúčastnili terezínské tryzny a položili věnec. Díky spolupráci s ČSBS byl mezi námi také první místopředseda ČSBS Ing. Emil Kulfánek, který předal předsedkyni Mezinárodního výboru prof, I. Žnidaršič pamětní medaili. Z ministerstva zahraničních věcí (díky jeho finanční podpoře jsme mohli hostitelskou roli zvládnout) byla jednání přítomna Mgr. Hana Formánková. Vedle pořadatelské organizace se jednání zúčastnily delegace z Ruska, Ukrajiny, Polska, Srbska, Slovinska a Slovenska. Rád bych na tomto místě poděkoval všem, bez jejichž přispění bychom organizaci této akce nezvládli, panu Milanu Reitherovi a Ing. Milanu Vlčkovi.