čtvrtek 6. listopadu 2014

Puč  22. září 1938  v Třemešné ve Slezsku

Dne 22. září 1938 asi o 13.hodině přijel do Třemešné tehdejší poslanec strany SdP Karl Werner, pozdější Kreisleiter NSDAP v okrese Krnov a vyhledal mě v bytě.
Werner jednal se mnou  a dal mi příkaz, že v 15.hodin  tohoto dne bude provedeno spolehlivými členy strany SdP z Třemešné odzbrojení a převzetí státních úřadů v Třemešné a to četnické stanice, poštovního úřadu a železniční stanice. Werner vyzval mne,  abych  vyhledal ihned několik občanů a to tak, aby pro každý úřad byli aspoň 3 muži. Odešel jsem proto do obce, kde jsem vyhledal tehdy asi počet 8 mužů a pozval jsem je podle úmluvy s Wernerem do hostince Rudolfa Scholze v Třemešné.

úterý 21. října 2014

Pomník vyhnaným z pohraničí 1938

26. září 2014 byl v Plzni odhalen základní kámen pomníku vyhnaným z pohraničí v roce 1938. Autorem myšlenky je člen "Kruhu" Břetislav Holakovský, který jako sochař předložil původní návrh. Myšlenky se ujal Svaz bojovníků za svobodu a podařilo se získat podporu kraje a města.

úterý 14. října 2014

K záboru obce Biskupice u Jevíčka a okolí do Sudet

Dne 12. ledna 1939 došlo v Ratiboři u Opavy k jednání o navrácení kraje Biskupic u Jevíčka a okolí po Brodek u Konice zpátky k Moravě. Jednání se zúčastnili vysocí státní úředníci z Berlína a sudetští občané německé národnosti, vč. Friedricha a Huga Thurn-Taxisů z Biskupic. Friedrich Thurn-Taxis a jeho synové byli rezolutně proti navrácení území zpět k Moravě.

pondělí 13. října 2014

Čo je Pittsburská dohoda

V NR SR je uložený originál Pittsburskej dohody. Tento dokument je takmer od jeho vzniku často dezinterpretovaný. Aj preto bol prepísaný na pylón Štefánikovej sochy v Bratislave.

čtvrtek 9. října 2014

Zábor pohraničí v r. 1938 – vynětí ze záboru

Je řada skutečností, souvisejících se záborem českého pohraničí r. 1938, které jsou naší veřejnosti (někdy mám pocit, že i části veřejnosti odborné) málo známy. 

středa 8. října 2014

Současný stav česko-německého diskursu

 Stav česko-německého diskursu přirozeně byl a je již od svých počátků, tedy přinejmenším od vzniku české státnosti v 9. století, výrazem aktuálního stavu česko-německých vztahů. Jejich zásadní charakteristiky se vždy utvářejí jako vztah malého a velkého sousedního státu, kdy se nadto jeho česká strana vyznačuje klíčovým geopolitickým umístěním v pásmu menších národů a států mezi Německem a Ruskem, jež Masaryk označoval jako ústřední pásmo střední Evropy. Jeho centrální význam pak Masaryk výstižně definoval jako vis motrix, to znamená hybnou sílu, východní otázky. Tedy problémového celku, jenž vytváří ohnisko kulturně-mocensko-politických vztahů a souvislostí mezi Západem a Východem, resp. mezi Evropou, Asií a Afrikou. Centrální evropský význam uvedeného strategicky klíčového geopolitického pásma dobře vystihl Bismarck svou úsečnou formulací: Kdo ovládá Čechy, ovládá Evropu.

neděle 28. září 2014

Otevřený dopis Evropskému parlamentu a prezidentům evropských zemí

Vážení pánové,
obracíme se k Vám ze zasedání „Mezinárodního výboru vyhnanců a utečenců, obětí fašismu a nacismu“, které se konalo v hlavním městě Slovenska Bratislavě 19. a 20. září 2014. 

Tohoto zasedání se zúčastnily delegace organizací sdružujících vyhnance, nuceně pracující, běžence a neplnoleté vězně koncentračních táborů z několika evropských zemí. 

sobota 27. září 2014

Nucená práce

Od 2. července do 31. října je v Královském letohrádku výstava “Nucená práce. Němci, nuceně nasazení a válka“, která poprvé představuje ucelené dějiny nucené práce i její důsledky po roce 1945. Výstavu uspořádala Správa Pražského hradu, vytvořila Nadace památníků Buchenwald a Mittelbau –Dora ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti, iniciovala a financovala nadace „Připomínka, odpovědnost, budoucnost“ (EVZ).

neděle 25. května 2014

Lidická hrušeň 2014

Oáza, dům pro seniory a Občanské sdružení Lidice, zvou k pietnímu shromáždění u Památné Lidické hrušně, které se svolává na sobotu 31. května 2014 na 14. hodinu. Po 15. hodině proběhne v Oáze vernisáž výstavy uměleckých děl, věnovaných na počest hrušně.  
Vernisáž zahájí Novostrašecký národopisný soubor "Čtyřlístek pod vedením pana pana Tomáše Vávry.

čtvrtek 10. dubna 2014

Vyhnání z německého vzpomínání

Legendy, mýty, dějiny 

Masarykova společnost vás zve na diskusi o knize Evy a Hanse Henninga Hahnových. Oba autoři budou přítomni. Na akci, která se koná 17. dubna 2014 je třeba se přihlásit na adrese broklova@mua.cas.cz

Podrobnosti níže.

středa 2. dubna 2014

Kruh v roce 2013 a dnes

Vážení a milí členové Kruhu,

je zvykem po konci kalendářního roku napsat zprávu o činnosti v tomto roce. Mám-li zhodnotit uplynulý rok co nejstručněji, musím říci, že většinu úsilí spotřebovalo zabezpečení běžné činnosti, kterou jsme prováděli vždy: vydávání Zpráv z Kruhu, webové stránky, spolupráce s evropskými organizacemi podobného zaměření, účast na některých konferencích. 

pondělí 31. března 2014

100 let od začátku první světové války

Hladové děti ve frontě na polévku
létě roku 1914, krátce na to, co paní Müllerová oznámila Švejkovi: „Tak nám zabili Ferdinanda“, svět navlékl parádní uniformu a bílé rukavice, tasil šavli a vytáhl do pole. „Do sv. Václava budeme doma!“ – „Než listí opadá, otevřem šampaňské v hotelu Ritz v Paříži“ – „Mon Général, zvu vás na ležák Unter den Linden“, volal svět mnoha znepřátelenými jazyky a nedívaje se, kam mašíruje, šláp si na plnovous a upadl. Šavle mu vyklouzla, kalhoty praskly a bílé rukavice zčernaly na funus.
Jiří Voskovec

pátek 28. března 2014

Útěky a vyhánění z pohraničí českých zemí 1938-1939

(Z recenzí na disertační práci PhDr. Jana Bendy, kterou vydalo nakladatelství Karolinum 2013.)

Již na první pohled upoutá rozsáhlá a obsažná heuristická základna. Zahrnuje prameny z různorodých archivů a fondů, jejichž význam je prvořadý, ale také dovolují dostatečně dokládat dobové tendence a zpřesňovat interpretaci. Také použitá literatura dokládá autorovu snahu uchopit danou problematiku v celé šíři, ve které mu neunikají ani sebemenší souvislosti a zmínky. 

čtvrtek 27. března 2014

Mnichovská tragédie nese naléhavé vzkazy dnešku

Během příprav hrozícího útoku proti Sýrii na počátku září ministr zahraničních věcí USA John Kerry prohlásil: „Nesmí se rezignovat – jako tomu bylo v době mnichovské dohody v roce 1938, jež předcházela anexi části Československa Hitlerem“.

Jeho výrok dokládá, že tato smlouva z 29. září 1939 se trvale zapsala jako varovný příklad nebezpečných následků politiky appeasementu (usmiřování) s diktátorskými režimy. Přesto Mnichov takto nebyl chápán od samého počátku. Naopak, v době podpisu byl většinou nadšeně přijímán jako „záchrana míru v Evropě“. Ani po tři čtvrtě století podobné soudy tak úplně nevyhasly – což je rozhodně důvod k zamyšlení.

středa 26. března 2014

Právní cesta sudetských Němců

Příspěvek je věnován problematice práce profesora veřejného práva na německé univerzitě v Praze, Fritze SANDRA, Vorschläge für eine Revision der Verfassungsurkunde, vydané v Liberci roku 1933.1 O tématu se zmiňuje jen velice stručně historik, původem sudetský Němec, a uvádí ho eufemisticky jako návrh na reformu v souvislosti s pociťovanou bezmocností německé národní skupiny.

pátek 14. března 2014

Ohrožování míru konečně odstraněno

Ve středu 15. března roku 1939 vydal Adolf Hitler provolání k německému lidu:"Před několika měsíci bylo Německo nuceno vzít v ochranu své soukmenovce, žijící v uzavřených skupinách, proti nesnesitelnému teroristickému režimu Československa a v posledních týdnech se objevily se zvýšenou měrou stejné případy... Od neděle vznikaly na četných místech pusté výtržnosti, jimž znovu padly za oběť četní Němci. Každou hodinu se množí volání o pomoc pronásledovaných a postižených...

čtvrtek 13. března 2014

Raus, die böhmische Sau

Okupace Brna: Češi jsou smutní, Němci hajlují
(Dnes opisuji z knížky vzpomínek Čechů, kteří zůstali ve svých domovech v pohraničí i po tom, co ho po Mnichovu zabralo nacistické Německo. Vybral jsem si příspěvek, který vzpomíná na události před 65 lety, těsně před německou okupací. Jeho autorem je Jan Pelech, který v té době žil ve Znojmě.)