úterý 1. března 2016

Nezapomeneme

Ing. Jaroslav Liška
Začínáme si bohužel zvykat na to, že téměř v  každém čísle našich Zpráv se s  někým z  našich řad definitivně loučíme. 23. listopadu 2015 nás opustil Ing. Jaroslav Liška, dlouholetý člen Kruhu a po mnoho let také člen výboru Kruhu. Přispíval nejen do našich Zpráv, ale byl i přispěvatelem do Českých národních listů. Pomáhaly mu v  tom novinářská zkušenost i úctyhodné znalosti jazykové (ovládal šest jazyků).
Byl členem Českého svazu bojovníků za svobodu, Svazu legionářů, a byl také sportovcem (získal za svůj život asi 150 medailí). Snad i to přispělo k  tomu, že svou práci vykonával až do svých 93 let.