středa 14. března 2012

Vyhnání českých občanů z pohraničí v oblasti Chomutov – Teplice v Čechách

Svědectví o vysídlení české menšiny obyvatel ze zabraného pohraničí severozápadu republiky zapsal v r. 1938 ředitel gymnázia v Lounech profesor Musil na stránkách školní kroniky. Pohled na davy uprchlíků, na rodiny, které musely opustit své domovy a celé své živobytí si vezly na malých vozících, byl pro něj i pro všechny lounské skličující. Nebylo ale možno propadat beznaději za způsobené příkoří a utrpení, protože situace vyžadovala každodenně řešit spoustu praktických a organizačních problémů, kolem dočasného ubytování, stravování, udržování pořádku atd.

Nacionalismus – rasismus: staronová hrozba?

Ve dnech 17.-19.února se v Congress centru hotelu Iris v Praze-Vršovicích konala konference, už 12. v pořadí. Pořádalo ji české Sdružení Ackermann-Gemeinde (název od „Oráč z Čech“, literární dílo Jana z Žatce ve 14.století). K 31.12.2011 měla 421 členů (ze SRN, ČR a Francie). Konference se zúčastnilo 121 osob (48% žen, 52% mužů; 40 ze SRN a 81 z ČR; nejvzdálenější byl z Heidelbergu).

Z konference v Ústí nad Labem

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádala spolu se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu dne 29. listopadu 2011 konferenci Odsun Němců z Československa - 65 let poté. Jedno z přelomových témat novodobých dějin českých zemí bylo pojednáno zejména v kontextu vývoje mezinárodních vztahů ve střední Evropě, právních důsledků nucených přesunů obyvatelstva v průběhu a po skončení druhé světové války, ale také jako součást středoevropského diskursu po roce 1989.

Z místních organizací Kruhu - Plzeň

Plzeňskou organizaci Kruhu loni citelně poznamenalo to, co prožívají i ostatní MO, úbytek členů odchodem na věčnost. U nás o to citelnější, že jsme ztratili dva velmi agilní členy výboru. Za této situace se jako nutnost ukázalo jediné řešení, které jsem už dříve navrhoval, nechat si organizační nezávislost ale v činnosti se spojit s jinou, mohutnější. Ukázalo se, že to bylo správné, když jsme - vlastně se jedná o dlouhodobou spolupráci - navázali ještě užší kontakt s Oblastním výborem ČSBS.

Z místních organizací Kruhu - Moravskoslezský kraj

Členská schůze MO Kruhu v Ostravě dne 7.prosince 2011. Prosincová členská schůze byla ohlášena tentokrát v listopadovém i prosincovém čísle časopisu Program, společník všech Ostravanů. Tento časopis přichází zdarma do všech schránek všech obvodů Velké Ostravy. Pro ostatní členy mimoostravské byla schůze oznámena naším Zpravodajem s tím, že se naše členské schůze budou pravidelně konat první středu v měsíci červnu a prosinci ve 13 hodin v úřadovně MěV ČSBS v Ostravě - Přívoze, Nám.Sv.Čecha č.1.

Odešel Antonín Smrček

Náš Kruh postihla další ztráta: 3.února jsme se ve strašnickém krematoriu rozloučili s dlouholetým členem výboru Kruhu Ing. Antonínem Smrčkem. Byl jedním z pamětníků osmatřicátého roku a vlastnil doklady o tom, že ne všichni, kdo opustili po Mnichovu pohraničí, byli jen uprchlíky - v případě jeho rodiny šlo opravdu o vyhnání. V naší činnosti byl prospěšný svými jazykovými znalostmi, zejména v době konání první mezinárodní konference, kdy pořídil řadu překladů. V posledních letech jej už bohužel pokračující ztráta zdraví omezovala. Všichni mu srdečně děkujeme za všechnu vykonanou práci a nikdy na něj nezapomeneme.

Výbor Kruhu

neděle 11. března 2012