úterý 28. srpna 2018

Našim členům

Co říci při této příležitosti, při níž se bohužel setkáváme naposledy? Jak už jste pochopili ze zprávy o činnosti Kruhu v  poslední době, neexistuje možnost dalšího pokračování naší činnosti v  podobě, na niž jste byli zvyklí. Co bych měl tedy říci: především bych chtěl velice poděkovat všem, kteří nás v  naší práci podporovali, ať jakýmkoli způsobem. Bez nich by naše činnost nebyla možná. Bilanci naší činnosti jsem se věnoval ve Zprávách 1/2017, a nemusím to opakovat. Rád bych ale připomněl všechny naše členy, kteří věnovali Kruhu mnoho svého času, spoustu práce, a nyní už mezi námi bohužel nejsou.

Živá paměť


Kontaktní  centra  pro  oběti  nacismu  a  mezigenerační  dialog společnosti Živá paměť

Dovolujeme si Vám představit aktivity obecně prospěšné společnosti Živá paměť ve prospěch přeživších nacistické perzekuce v  České republice. Nejprve několik slov k  společnosti samotné. Živá paměť byla založena v  roce 2003 pracovníky Kanceláře pro oběti nacismu Česko-německého fondu budoucnosti. Posláním společnosti Živá paměť je péče o společný odkaz osob pronásledovaných nacistickým režimem, a s tím související informační, vzdělávací a dokumentační činnost. V  současné době organizujeme po České republice putování výstavy „Paměť tváře/ Tváře paměti …nejen nuceně nasazených“, která připomíná životní příběhy obětí nacismu. U příležitosti  jednotlivých vernisáží probíhají setkání odborné veřejnosti s  pamětníky nacismu.  Na internetových stránkách www.nucenaprace.cz tak dále naleznete příběhy obětí nacismu, které byly natočeny a didakticky zpracovány pro výuku na školách. Poradna pro oběti nacismu, kterou provozuje naše společnost, sídlí v  Praze, ale působí po celé republice. Pomůže Vám při řešení problémů v oblasti sociálního zabezpečení, bytové problematiky či jakémkoli jednání s úřady. Pracovníky poradny zastihnete v  pracovních hodinách na telefonních číslech 224 872  100 a 774 643 545.