sobota 28. dubna 2012

Benešova koncepce demokratického státu

Edvardu Benešovi je věnována pozornost badatelů, případně pouze kritiků, k jejichž výzkumné práci můžeme klást otazník, event. i několik vykřičníků, zejména v událostech, jež se nevyvíjely podle jeho představ (Mnichov, únor 1948). Připomeňme si při této příležitosti tezi Pavla Kosatíka v kapitole „Budovatel pragmatik“ mezi padesáti Českými demokraty v publikaci vydané roku 2010: „roky 1918, 1938 a 1948 ... měly úplně jinou podobu, pokud by Beneš nežil“. I proto je načase připomenout si také jeho činnost, jež byla jeho jednoznačným úspěchem. Je jí bezpochyby Benešova koncepce demokratického státu a její realizace v prvních letech republiky.

neděle 15. dubna 2012

Zpráva o činnosti Kruhu v r. 2011

Jiří Prokop
I když následující informace patří snad spíše do zprávy o hospodaření, chci naše členy seznámit s tím, co je v současné době potřeba udělat, abychom mohli získat dotaci na naše projekty od Ministerstva zahraničních věcí. Do zprávy o činnosti to patří také, už proto, že objem práce zaměstnal po dlouhou dobu dva členy výboru, pokladníka i místopředsedu.