sobota 10. ledna 2015

Deportace a nucené práce německých obyvatel okresu Stříbro v ČSR po II. světové válce

jest názvem knihy, kterou vydalo v roce 2014 nakladatelství Guidemedia. Jde o překlad knihy vydané v Dinkelsbühlu, sídlu spolku našich bývalých spoluobčanů z Plzně. Kniha nepostrádá zajímavé pasáže. Na straně 11 uvádí, že okres Stříbro jako součást tehdejší sudetské župy měl v roce 1930 celkem 53.900 obyvatel německých a 24.223 Čechů. Po připojení k Říši se „převážně nedomorodí Češi“ odstěhovali, takže v roce 1939 zde vedle 58.907 Němců bylo jen 4.019 občanů české národní příslušnosti. Úbytek obyvatelstva v pohraničí začíná tedy již Mnichovem.