čtvrtek 10. dubna 2014

Vyhnání z německého vzpomínání

Legendy, mýty, dějiny 

Masarykova společnost vás zve na diskusi o knize Evy a Hanse Henninga Hahnových. Oba autoři budou přítomni. Na akci, která se koná 17. dubna 2014 je třeba se přihlásit na adrese broklova@mua.cas.cz

Podrobnosti níže.

středa 2. dubna 2014

Kruh v roce 2013 a dnes

Vážení a milí členové Kruhu,

je zvykem po konci kalendářního roku napsat zprávu o činnosti v tomto roce. Mám-li zhodnotit uplynulý rok co nejstručněji, musím říci, že většinu úsilí spotřebovalo zabezpečení běžné činnosti, kterou jsme prováděli vždy: vydávání Zpráv z Kruhu, webové stránky, spolupráce s evropskými organizacemi podobného zaměření, účast na některých konferencích.