pondělí 28. května 2012

ČEŠTÍ UMĚLCI ZA OKUPACE – MEZI HEYDRICHIÁDOU A KOLABORACÍ

Ve dnech 30. a 31. května 2012 probíhá v Malém sále Ústřední knihovny v Praze na Mariánském náměstí 1/98 konference organizovaná Obcí spisovatelů a Městskou knihovnou v Praze, jež je zaměřena na téma kolaborace a vlastenectví v českém kulturním prostředí za protektorátu. Doposud nedošlo ke komplexní, samostatné reflexi osobních dilemat a jednání lidí pera – literátů, novinářů, scénáristů, během nacistické okupace. Nevybíráme si, do které doby se narodíme; můžeme zažít osudový zlom v běhu dějin. Ale pak už spočívá na naší volbě, jak se zachováme. Chceme odlišit hrdiny a zbabělce? Cesta k rozhodnutí nebývá jednoduchá…

Unikátní přednášky odborníků na moderní dějiny a investigativních publicistů budou určeny zájemcům o historii, literaturu či kinematografii, stejně jako zvídavým čtenářům MKP. Vstup zdarma bez rezervace. Program zde.

pondělí 21. května 2012

Rozezlení

Urážlivý dar Sudetoněmecké kanceláře do Lidic a projev naprostého nepochopení Tomáše Halíka

Vloni na podzim se objevily zprávy o unikátním audioprojektu, který měl rozeznít Lidice. Za projektem stála aktivita manželů Viléma a Lenky Faltýnkových z Tuchlovic, kteří založili sdružení Sonosféra. Výsledkem má být "audioráma" – návštěvník bude procházet pietním lidickým územím, kde se dnes krom několika artefaktů nachází jen rozlehlá louka, obklopená stromy, a do sluchátek se mu budou z upraveného mobilu, který si půjčí v recepci památníku Lidice, v konkrétních místech ozývat zvuky mírové vesnice. Zvuky, jež tu mohly znít předtím, než obec 10. června 1942 vypálili nacisté.

pondělí 7. května 2012

DOKUMENT: Stanovisko k sudetské otázce - 20 bodů

Protože se v českých médiích často mluví o tom, že by měly být zrušeny dekrety prezidenta republiky, a že bychom měli přistoupit na další spravedlivé požadavky Sudetoněmeckého landsmanšaftu, přetiskujeme zde skutečné znění oněch požadavků. Prvních deset bodů popisuje naši společnou historii sudetoněmeckým pohledem, dalších deset bodů se týká představy budoucího řešení. Prosíme o zvláštní pozornost u bodů 14-16.

neděle 6. května 2012

DOKUMENT: Toto NE není NE

Před osmi lety, přesně 1. května 2004, jsme vstoupili do Evropské unie. Proti tomuto vstupu hlasovali rok předem "panevropští" poslanci Evropského parlamentu. Na setkání, pořádaném v květnu 2003 Asociací pro mezinárodní otázky, jsme se mohli setkat s panem Berndem Posseltem, jenž na místě poskytl česky psaný materiál, proč tento krok poslanci CSU v Evropském parlamentu učinili. Zmíněný dokument jsem přepsal slovo od slova a svého času uveřejnil na webových stránkách Neviditelného psa. K nekulatému výročí vstupu ČR do EU tak činím znova zde.
(Jan Kovanic)