pondělí 13. února 2017

Konference v Bělehradu

Naše první cesta vedla do Kragujevce, města, jehož historie sahá až do středověku. Rozvíjet se město začalo až po osvobození od osmanské nadvlády v roce 1818, když ho Miloš Obrenovič ustanovil hlavním městem nového srbského státu. Kragujevac je pro Srby město, kde jsou kořeny srbského národa, ale i město nesmírného utrpení a odvahy obyvatel.

Když jsem já bejval kluk…

To už je dávno. Bydleli jsme spolu s rodiči ve Falknově – dnešním Sokolově, kde tatínek pracoval na hradle falknovského nádraží spolu s jedním Čechem a dvěma Němci. Vzpomínám si, že výpravčími byli dokonce tři Němci a jeden Čech, a všechno bylo bez problémů. Maminka chodila nakupovat do řeznictví, které patřilo Němci. A já si hrál s našimi českými dětmi i německými a vůbec nám nevadilo, že jsme mluvili každý jinak. Všechno bylo v pořádku a bez problémů, než začal sudetským Němcům mást Henlein s Hitlerem hlavy. Atmosféra na nádraží i mezi sousedy houstla. Také německý řezník již odmítl obsluhovat české zákazníky a tedy i moji maminku. A pak přišel osudný den – kráčel jsem s maminkou na falknovské nádraží, maminka obtěžkána různými zavazadly mi vysvětlila, že jedeme do Krupé k babičce. Ještě na nádraží jsme mluvili s otcem, který nám vysvětlil, že musí zůstat na hradle do doby, než se Němcům podaří obsadit jednotlivé posty svými lidmi. Za několik týdnů přijel a přivezl některé další věci z našeho bytu.

neděle 12. února 2017

Hromadné vraždění a EU


Naďa Čižmárová, rozená Kratochvílová, z jihočeské Soběslavi se v pondělí večer 19. prosince stala ve svých 35 letech jednou z náhodných obětí masového vraha, který na berlínském vánočním trhu ve jménu tzv. Islámského státu ukradeným náklaďákem hromadně pobíjel „nevěřící“. 

čtvrtek 2. února 2017

Ohlédnutí zpět

Kruh občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí nemá v letošním roce žádné kulaté výročí, to bylo naposledy v roce 2014. Není tedy důvod pro bilanci jeho dosavadní práce, a jestliže jsem se k ní přesto rozhodl, je to proto, že dvacáté výročí existence Kruhu jsme tehdy v našich Zprávách zmínili jen velmi stručně.

pondělí 30. ledna 2017

Komu patří omluva? Historická pravda o poválečných událostech


Tak se jmenuje sborník, který vychází jako soubor přednášek ze stejnojmenné konference, pořádané 25. května 2016 v Brně. Týká se denacifikačního odsunu Němců z Československa, ke kterému došlo na základě rozhodnutí vítězných mocností z druhé světové války. Pro Čechy znamenal odsun rozuzlení dávných i nedávných problémů a excesů a základ stability poválečného uspořádání Střední Evropy. Část odsunutých Němců však označila odsun jako bezpráví, katastrofu, zločin všech zločinů.

úterý 15. listopadu 2016

Památník v Plzni připomínající rok 1938

22. září byl za účasti asi 250 lidí v Plzni odhalen památník občanům Československa vyhnaným v roce 1938 z pohraničí. Zasloužila se o něj plzeňská organizace ČSBS s p. Bukovským. Přinášíme obrazovou dokumentaci a jeden z pronesených projevů:

Pamětní deska na nádraží v Jeseníku

8. listopadu byla na nádraží v  Jeseníku odhalena pamětní deska připomínající dramatické podzimní dny roku 1938. Deska vznikla z  iniciativy Kruhu občanů ČR vyhnaných v  r. 1938 z  pohraničí a je naší milou povinností poděkovat starostovi města Jeseník panu Ing. Adamu Kalousovi za jeho podporu a pochopení, i radě města Jeseník za finanční podporu. Velký dík patří také členu našeho spolku panu Milanu Rejtharovi i jeho paní, kteří s  projektem měli mnoho starostí i práce.