pondělí 31. prosince 2012

Projev Dr. Edvarda Beneše v Lidicích 10.6.1945


„Nebude však trvat dlouho a budeme slyšet různé, všelijak formulované a v systémy vypracované omluvy, výmluvy a omývání všeho toho, čeho se Němci v této válce tak neslýchaně nelidsky dopouštěli.“ (Dr. Edvard Beneš, 10.6.1945, Lidice)

Dnes uvádíme zvukový záznam dvacetiminutové
řeči pana prezidenta, jak je zveřejněna na YouTube. Přikládáme i výňatek z textu projevu, jak byl zachycen v knihze „EB národu“, kterou r. 1946 vydala Zemská rada osvětová:

sobota 10. listopadu 2012

Zasedání mezinárodního výboru v Kyjevě


Předávání děkovného dopisu
 Ve dnech 14. a 15. září 2012 se v Kyjevě sešel mezinárodní výbor, utvořený 6.6.2009 v Lublani na prvním evropském kongresu vyhnanců, běženců – obětí nacismu a fašismu v období 1920-1945. Rok 1920 je zde uveden proto, aby nebylo zapomenuto na 100 000 Slovinců nucených uprchnout před násilím italských fašistů.

pátek 26. října 2012

Výstava o vyhnání Slovinců v Praze

 Ve dnech 7.září až 7.října se konala v Praze výstava o vyhnání Slovinců a násilí na ostatních národech během druhé světové války. O výstavě jsme informovali rozsáhlým článkem v NO č.18. Díky laskavosti Národního muzea se konala v Národním památníku na Vítkově. Vytvořilo ji Sdružení slovinských vyhnanců s použitím materiálu (dokumentů a fotografií), shromažďovaného už řadu let organizacemi v jednotlivých zemích (za Českou republiku se sběrem fotografií zabýval Ing. Jiří Prokop, místopředseda Kruhu občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí) pro budoucí trvalou expozici v Muzeu slovinských vyhnanců na hradě Rajhenburg u Brestanice.

pondělí 24. září 2012

Výstava v Národním památníku – změna


V posledním čísle Zpráv z Kruhu jsme informovali, že naši členové mohou ve dnech 16.9. a 27.9. navštívit Národní památník bezplatně. Bylo to dohodnuto s pracovníky Národního muzea a 16.9. se to také tak uskutečnilo. 27.9. bude bohužel z technických důvodů Národní památník uzavřen a sjednali jsme proto náhradní termín na 4.10., rovněž v 16 hodin. Další Zprávy z Kruhu vyjdou až na jaře a nejsme tedy schopni poskytnout tuto informaci dostatečně včas všem, za což se velmi omlouváme.

sobota 18. srpna 2012

VÝSTAVA: Vyhnání Slovinců a násilí nad ostatními národy během druhé světové války


Výstavu vytvořilo Sdružení slovinských vyhnanců 1941-1945 a představilo ji loni ve slovinském městě Krško. Jsou v ní představeny i nacistické zločiny, které postihly ostatní národy: Poláky, Rusy, Čechy, Slováky, Ukrajince, Srby a Chorvaty.

úterý 31. července 2012

Habermannův mlýn

Televize Nova v sobotu 28. dubna 2012 (a v nedělní repríze na kanálu Nova Cinema) odvysílala tolik opěvovaný film Habermannův mlýn. Z hlediska uměleckého zpracování se povedl a není mu patrně moc co vytknout, ale z pohledu odborného, historického?

pondělí 30. července 2012

Odsun československých Němců jako závažný předpoklad demokratické a mírové Evropy


Text příspěvku Miloslava Bednáře, který přednesl na mezinárodní konferenci „Odsun Němců z Československa – 65 let poté,“ pořádané Univerzitou J. E. Purkyně 29. listopadu 2011 v Ústí nad Labem

neděle 29. července 2012

Zápis z výročního shromáždění delegátů Kruhu, konané 14.4.2012 v klubovně ČSOL


Návrh programu schválila výborová schůze 14.3.2012, z řad delegátů nebyly požadovány doplňky. Všichni členové Kruhu byli pozváni písemně článkem ve Zprávách z Kruhu č.1/2012 z března t.r.

sobota 9. června 2012

Příběhy mají být vyprávěny tak, jak se staly


Je smutné, že 70.výročí lidické tragédie bude poznamenáno sporem o špatný projekt s názvem „Rozeznění“. Sporem, v němž nemohu stát jinde než na straně pamětníků a občanů Lidic.

pondělí 28. května 2012

ČEŠTÍ UMĚLCI ZA OKUPACE – MEZI HEYDRICHIÁDOU A KOLABORACÍ

Ve dnech 30. a 31. května 2012 probíhá v Malém sále Ústřední knihovny v Praze na Mariánském náměstí 1/98 konference organizovaná Obcí spisovatelů a Městskou knihovnou v Praze, jež je zaměřena na téma kolaborace a vlastenectví v českém kulturním prostředí za protektorátu. Doposud nedošlo ke komplexní, samostatné reflexi osobních dilemat a jednání lidí pera – literátů, novinářů, scénáristů, během nacistické okupace. Nevybíráme si, do které doby se narodíme; můžeme zažít osudový zlom v běhu dějin. Ale pak už spočívá na naší volbě, jak se zachováme. Chceme odlišit hrdiny a zbabělce? Cesta k rozhodnutí nebývá jednoduchá…

Unikátní přednášky odborníků na moderní dějiny a investigativních publicistů budou určeny zájemcům o historii, literaturu či kinematografii, stejně jako zvídavým čtenářům MKP. Vstup zdarma bez rezervace. Program zde.

pondělí 21. května 2012

Rozezlení

Urážlivý dar Sudetoněmecké kanceláře do Lidic a projev naprostého nepochopení Tomáše Halíka

Vloni na podzim se objevily zprávy o unikátním audioprojektu, který měl rozeznít Lidice. Za projektem stála aktivita manželů Viléma a Lenky Faltýnkových z Tuchlovic, kteří založili sdružení Sonosféra. Výsledkem má být "audioráma" – návštěvník bude procházet pietním lidickým územím, kde se dnes krom několika artefaktů nachází jen rozlehlá louka, obklopená stromy, a do sluchátek se mu budou z upraveného mobilu, který si půjčí v recepci památníku Lidice, v konkrétních místech ozývat zvuky mírové vesnice. Zvuky, jež tu mohly znít předtím, než obec 10. června 1942 vypálili nacisté.

pondělí 7. května 2012

DOKUMENT: Stanovisko k sudetské otázce - 20 bodů

Protože se v českých médiích často mluví o tom, že by měly být zrušeny dekrety prezidenta republiky, a že bychom měli přistoupit na další spravedlivé požadavky Sudetoněmeckého landsmanšaftu, přetiskujeme zde skutečné znění oněch požadavků. Prvních deset bodů popisuje naši společnou historii sudetoněmeckým pohledem, dalších deset bodů se týká představy budoucího řešení. Prosíme o zvláštní pozornost u bodů 14-16.

neděle 6. května 2012

DOKUMENT: Toto NE není NE

Před osmi lety, přesně 1. května 2004, jsme vstoupili do Evropské unie. Proti tomuto vstupu hlasovali rok předem "panevropští" poslanci Evropského parlamentu. Na setkání, pořádaném v květnu 2003 Asociací pro mezinárodní otázky, jsme se mohli setkat s panem Berndem Posseltem, jenž na místě poskytl česky psaný materiál, proč tento krok poslanci CSU v Evropském parlamentu učinili. Zmíněný dokument jsem přepsal slovo od slova a svého času uveřejnil na webových stránkách Neviditelného psa. K nekulatému výročí vstupu ČR do EU tak činím znova zde.
(Jan Kovanic)

sobota 28. dubna 2012

Benešova koncepce demokratického státu

Edvardu Benešovi je věnována pozornost badatelů, případně pouze kritiků, k jejichž výzkumné práci můžeme klást otazník, event. i několik vykřičníků, zejména v událostech, jež se nevyvíjely podle jeho představ (Mnichov, únor 1948). Připomeňme si při této příležitosti tezi Pavla Kosatíka v kapitole „Budovatel pragmatik“ mezi padesáti Českými demokraty v publikaci vydané roku 2010: „roky 1918, 1938 a 1948 ... měly úplně jinou podobu, pokud by Beneš nežil“. I proto je načase připomenout si také jeho činnost, jež byla jeho jednoznačným úspěchem. Je jí bezpochyby Benešova koncepce demokratického státu a její realizace v prvních letech republiky.

neděle 15. dubna 2012

Zpráva o činnosti Kruhu v r. 2011

Jiří Prokop
I když následující informace patří snad spíše do zprávy o hospodaření, chci naše členy seznámit s tím, co je v současné době potřeba udělat, abychom mohli získat dotaci na naše projekty od Ministerstva zahraničních věcí. Do zprávy o činnosti to patří také, už proto, že objem práce zaměstnal po dlouhou dobu dva členy výboru, pokladníka i místopředsedu.

středa 14. března 2012

Vyhnání českých občanů z pohraničí v oblasti Chomutov – Teplice v Čechách

Svědectví o vysídlení české menšiny obyvatel ze zabraného pohraničí severozápadu republiky zapsal v r. 1938 ředitel gymnázia v Lounech profesor Musil na stránkách školní kroniky. Pohled na davy uprchlíků, na rodiny, které musely opustit své domovy a celé své živobytí si vezly na malých vozících, byl pro něj i pro všechny lounské skličující. Nebylo ale možno propadat beznaději za způsobené příkoří a utrpení, protože situace vyžadovala každodenně řešit spoustu praktických a organizačních problémů, kolem dočasného ubytování, stravování, udržování pořádku atd.

Nacionalismus – rasismus: staronová hrozba?

Ve dnech 17.-19.února se v Congress centru hotelu Iris v Praze-Vršovicích konala konference, už 12. v pořadí. Pořádalo ji české Sdružení Ackermann-Gemeinde (název od „Oráč z Čech“, literární dílo Jana z Žatce ve 14.století). K 31.12.2011 měla 421 členů (ze SRN, ČR a Francie). Konference se zúčastnilo 121 osob (48% žen, 52% mužů; 40 ze SRN a 81 z ČR; nejvzdálenější byl z Heidelbergu).

Z konference v Ústí nad Labem

Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádala spolu se skupinou Evropských Konzervativců a Reformistů Evropského parlamentu dne 29. listopadu 2011 konferenci Odsun Němců z Československa - 65 let poté. Jedno z přelomových témat novodobých dějin českých zemí bylo pojednáno zejména v kontextu vývoje mezinárodních vztahů ve střední Evropě, právních důsledků nucených přesunů obyvatelstva v průběhu a po skončení druhé světové války, ale také jako součást středoevropského diskursu po roce 1989.

Z místních organizací Kruhu - Plzeň

Plzeňskou organizaci Kruhu loni citelně poznamenalo to, co prožívají i ostatní MO, úbytek členů odchodem na věčnost. U nás o to citelnější, že jsme ztratili dva velmi agilní členy výboru. Za této situace se jako nutnost ukázalo jediné řešení, které jsem už dříve navrhoval, nechat si organizační nezávislost ale v činnosti se spojit s jinou, mohutnější. Ukázalo se, že to bylo správné, když jsme - vlastně se jedná o dlouhodobou spolupráci - navázali ještě užší kontakt s Oblastním výborem ČSBS.

Z místních organizací Kruhu - Moravskoslezský kraj

Členská schůze MO Kruhu v Ostravě dne 7.prosince 2011. Prosincová členská schůze byla ohlášena tentokrát v listopadovém i prosincovém čísle časopisu Program, společník všech Ostravanů. Tento časopis přichází zdarma do všech schránek všech obvodů Velké Ostravy. Pro ostatní členy mimoostravské byla schůze oznámena naším Zpravodajem s tím, že se naše členské schůze budou pravidelně konat první středu v měsíci červnu a prosinci ve 13 hodin v úřadovně MěV ČSBS v Ostravě - Přívoze, Nám.Sv.Čecha č.1.

Odešel Antonín Smrček

Náš Kruh postihla další ztráta: 3.února jsme se ve strašnickém krematoriu rozloučili s dlouholetým členem výboru Kruhu Ing. Antonínem Smrčkem. Byl jedním z pamětníků osmatřicátého roku a vlastnil doklady o tom, že ne všichni, kdo opustili po Mnichovu pohraničí, byli jen uprchlíky - v případě jeho rodiny šlo opravdu o vyhnání. V naší činnosti byl prospěšný svými jazykovými znalostmi, zejména v době konání první mezinárodní konference, kdy pořídil řadu překladů. V posledních letech jej už bohužel pokračující ztráta zdraví omezovala. Všichni mu srdečně děkujeme za všechnu vykonanou práci a nikdy na něj nezapomeneme.

Výbor Kruhu

neděle 11. března 2012