pondělí 14. března 2016

Jubilanti

V roce 2015 se dožili

pětadevadesáti let: Aloisie Hofmanová, Dr. Břetislav Nový, Josef Kutílek, Antonín Zárybnický, Libuše Ceéová, Jaroslav Schnirch, Jaroslav Šípek, Antonín Pich, prof. Dr. František Hejl, Miroslav Horák, Jan Kleisl, Milada Nebeská, MUDr. Bořivoj Dvořáček

devadesáti let: PhDr. Karla Kvasničková, doc. Ing. Stanislav Cais, Ing. Otta Henyš, RNDr. Ivan Soudek, Jiří Zábranský, Ing. Václav Majer, CSc, Ing. Jiří Sobotka, CSc, Eva Balíková, Ing. Miroslav Brož, Jaroslav Janata, Mgr. Alena Pavezová, Jaroslav Kosina, PhDr. Miroslav Dědič, Ladislav Bureš, Jiří Pažout, Vlastimila Vyskočilová, Marie Skalická, Libuše Bílková, Josef Bradáč, Ludmila Šimková, Ing. Miloslav Najman, CSc, Vladimír Visnar, František Viktora

Stanislava Kučerová: 15. březen 1939

V mém dětském památníčku se mezi barevnými obrázky a průpovídkami, opisovanými z památníků maminek a babiček, najde jedna stránka výrazně odlišná. Je na ní jednoduchá kresba černou tuší: u cesty, vedoucí někam za obzor, se ve větru naklání skupinka stromů, vítr lomcuje jejich korunami a rve jim listí, které ve vzduchu bezmocně poletuje. A pod obrázkem stojí dětským písmem: Na památku dnešního dne, 15. března 1939.

Stanislava Kučerová: 17. listopad 1939

Málem jsme tehdy oslavili 20. výročí vzniku samostatné Československé republiky, blížil se 28. říjen 1938. Ale mnichovský diktát nás o měsíc předešel (29.-30. září 1938). Byl to čas truchlivý, atmosféra bezmoci, zklamání, zrady a křivdy. Postoupili jsme nacistickému Německu pohraničí, na které si činila nárok německá menšina. Ztratili jsme 1/3 území, 40% průmyslu, 250 000 Čechů přišlo v pohraničí o své domovy. President Beneš odešel pod nátlakem do exilu, místo něj byl zvolen JUDr. Emil Hácha. Do dějin vstoupila „druhá republika“. Její představitelé odmítli veškeré vlastenecké tradice a horlili pro „odvěkou“ a „blahodárnou“ podřízenost českých zemí německé říši. Přestože velmoci slíbily garantovat zmenšené území Československa v nových hranicích, Hitlerův režim pokračoval v rozbíjení i okleštěné republiky. 15. března 1939 zaplnily ulice našich měst nekonečné kolony motorizovaných jednotek německé armády. Šel z nich strach a hrůza. Lidé trnuli na chodnících. Děti se dověděly, že to je okupace. A tak jsme od 15. března 1939 žili v bezprávné okupované zemi.

Bohumír Blížkovský: Dočkáme se humanitní demokracie nebo despocie?

„ Jedinou cestou z krize je návrat k opravdové morálce a demokracii.“ (T. G. Masaryk)

„To, že skončila vláda jedné strany, bylo vítězství. To, že jsme nedokázali nic lepšího,
je naše prohra.“ (Táňa Fischerová, 17. listopadu 2013)

Pokusím se o zhodnocení polistopadového čtvrtstoletí. Přitom se soustředím na hlavní Masarykův odkaz, humanitní demokracii. Její projekt a jeho uskutečňování v ČSR před druhou světovou válkou dosáhly světového uznání. Dnes však už je taková duchovní bída, že o tom ví málokdo. Je třeba odhalit příčiny a vymezit směrodatné principy k nápravě. Uvedu jich deset. (Navazuji na naši knihu „Živé hodnoty Masarykova Československa pro 21. století. Polistopadové bilance a výhledy. (CCB,Brno 2012, 2014, 327 s.) Za šíření dotisku k 100. výročí vzniku ČSR budeme vděčni. Dík vzácným podporám stojí kniha jen 100 Kč.)

úterý 1. března 2016

Nezapomeneme

Ing. Zdeněk Aloy
16. června 2015 zemřel také Ing. Zdeněk Aloy, aktivní člen výboru místní organizace v Plzni. Spolupracoval s místní organizací Českého svazu bojovníků za svobodu. Výsledkem bylo položení základního kamene pro pomník občanům Československa, které mnichovská dohoda a její důsledky přinutily k
opuštění jejich domovů. Na jeho práci pro Kruh i na něj samého uchováme vděčnou vzpomínku.

Nezapomeneme

Ing. Jaroslav Liška
Začínáme si bohužel zvykat na to, že téměř v  každém čísle našich Zpráv se s  někým z  našich řad definitivně loučíme. 23. listopadu 2015 nás opustil Ing. Jaroslav Liška, dlouholetý člen Kruhu a po mnoho let také člen výboru Kruhu. Přispíval nejen do našich Zpráv, ale byl i přispěvatelem do Českých národních listů. Pomáhaly mu v  tom novinářská zkušenost i úctyhodné znalosti jazykové (ovládal šest jazyků).
Byl členem Českého svazu bojovníků za svobodu, Svazu legionářů, a byl také sportovcem (získal za svůj život asi 150 medailí). Snad i to přispělo k  tomu, že svou práci vykonával až do svých 93 let.

Členská schůze 2016

Členská schůze bude v sobotu 16. dubna 2016 v  9 hodin v  hotelu Legie. V  hotelu bude zajištěn oběd, po něm plánujeme společnou návštěvu muzea parašutistů v  Resslově ulici. Doufáme ve vaši hojnou účast.

Výbor Kruhu