pondělí 31. prosince 2012

Projev Dr. Edvarda Beneše v Lidicích 10.6.1945


„Nebude však trvat dlouho a budeme slyšet různé, všelijak formulované a v systémy vypracované omluvy, výmluvy a omývání všeho toho, čeho se Němci v této válce tak neslýchaně nelidsky dopouštěli.“ (Dr. Edvard Beneš, 10.6.1945, Lidice)

Dnes uvádíme zvukový záznam dvacetiminutové
řeči pana prezidenta, jak je zveřejněna na YouTube. Přikládáme i výňatek z textu projevu, jak byl zachycen v knihze „EB národu“, kterou r. 1946 vydala Zemská rada osvětová: