úterý 1. března 2016

Členská schůze 2016

Členská schůze bude v sobotu 16. dubna 2016 v  9 hodin v  hotelu Legie. V  hotelu bude zajištěn oběd, po něm plánujeme společnou návštěvu muzea parašutistů v  Resslově ulici. Doufáme ve vaši hojnou účast.

Výbor Kruhu