pondělí 30. září 2013

Mnichov – den Jedna

Gen. Jan Syrový
Před 75 lety zažil náš národ jeden ze svých hvězdných okamžiků. Všeobecná mobilisace! Skončil trpkou deziluzí. Krátce po půlnoci, první okamžiky 30. října 1938, podepisují pánové A. Hitler, Ed. Daladier, Mussolini a Neville Chamberlain ostudnou Mnichovskou dohodu.

Dohoda mezi Německem, Spojeným královstvím, Francií a Itálií, které se sešly v Mnichově 29. září 1938

 Originál Mnichovské dohody
Německo, Spojené království, Francie a Itálie se se zřetelem k dohodě o odstoupení sudetoněmeckého území, které bylo v podstatě dosaženo, shodly na těchto podmínkách a způsobech tohoto odstoupení a na opatřeních, která je třeba pro to učinit a prohlašují, že podle této dohody je každý jednotlivě odpověden za kroky, které je třeba učinit, aby bylo zajištěno její provedení.

neděle 29. září 2013

Mobilisace – den Pět

Před 75 lety zažil náš národ jeden ze svých hvězdných okamžiků. Všeobecná mobilisace! Zatímco však Čechoslováci napjatě čekají, kdy se rozhoří skutečný boj, slétají se do Mnichova zástupci evropských velmocí, aby pomohli Hitlerovi naporcovat do chřtánu ještě živou oběť. Je čtvrtek 29. září 1938, čs. armáda zažívá pátý mobilizační den. Den, na který je naplánován konec mobilizace.

sobota 28. září 2013

Výstava v Bruselu k 75. výročí mnichovské tragédie

24. září se v budově Evropského parlamentu konala vernisáž výstavy k 75. výročí Mnichova. Autorem výstavy tvořené 24 panely a zahrnující období od vzniku od vzniku Československé republiky po její rozbití mnichovskou dohodou byl Vojenský historický ústav, iniciátorem poslanec v Evropském parlamentu Ing. Jan Zahradil. Díky jeho pozvání se vernisáže zúčastnili doc. PhDr. Václav Houžvička z university Jana Evangelisty Purkyně, JUDr. Jaroslava Janderová, (Publicum Commodum), plk. Ing. Emil Kulfánek, místopředseda ČSBS a místopředseda Kruhu občanů vyhnaných v r. 1938 z pohraničí Ing. Jiří Prokop.

Mobilisace – den Čtyři

Před 75 lety zažil náš národ jeden ze svých hvězdných okamžiků. Všeobecná mobilisace! Zatímco však Čechoslováci nastupují nadšeně do armády, a spolu s ní do obranných pozic, rozbíhá se mezi Londýnem a Berlínem série mírových jednání. Kapitulantských jednání!

pátek 27. září 2013

Mobilisace – den Tři

Před 75 lety zažil náš národ jeden ze svých hvězdných okamžiků. Všeobecná mobilisace! Přes všechny obavy nedochází k masivnímu ozbrojenému útoku ani v průběhu třetího mobilizačního dne v úterý 27. září 1938. Hitler jedná s Chamberlainem. Zatím vyčkává s útokem. Československo je na něj připraveno.

čtvrtek 26. září 2013

Mobilisace – den Dva

E. Beneš s gen. Lužou při cvičení 1936
Před 75 lety zažil náš národ jeden ze svých hvězdných okamžiků. Všeobecná mobilisace! Přece jen se budeme Hitlerovi bránit. V pátek 23. září 1938 večer ve 22:30 vyhlásil v rozhlase generál Syrový všeobecnou mobilizaci. V neděli večer, pouhých 48 hodin poté, na konci prvního mobilizačního dne, je už většina povolanců u svých útvarů. Nastává druhý mobilizační den, pondělí 26. září 1938.

středa 25. září 2013

Mobilisace – den Jedna

Před 75 lety zažil náš národ jeden ze svých hvězdných okamžiků. Všeobecná mobilisace! Přece jen se budeme Hitlerovi bránit. Po dlouhých měsících ustupování a přijímání různých ultimativních požadavků, se pod tlakem veřejnosti ustanovila vláda generála Jana Syrového. V pátek 23. září dopoledne složili ministři slib, a už večer ve 22:30 vyhlásil v rozhlase premiér Syrový všeobecnou mobilizaci. První mobilizační den byl stanoven na neděli 25. září 1938.

úterý 24. září 2013

Mobilisace – den Nula

Před 75 lety zažil náš národ jeden ze svých hvězdných okamžiků. Všeobecná mobilisace! Po dlouhých měsících henleinovských provokací i ozbrojených útoků, řízených z Berlína, po nátlaku Hitlera i našich západních spojenců, vyhlásila vláda generála Syrového 23. září 1938 hodinu a půl před půlnocí všeobecnou mobilizaci. První záložníci jsou u svých útvarů už za hodinu, a to včetně dobrovolníků. Začíná neděle 24. září 1938, „nultý den” mobilizace.

pondělí 23. září 2013

Mobilisace!

Před 75 lety zažil náš národ jeden ze svých hvězdných okamžiků. Všeobecná mobilisace! Po dlouhých měsících henleinovských provokací i ozbrojených útoků, po dlouhodobém Hitlerově úsilí, uvést ve skutek svůj plán, který představil už r. 1932 v Mnichově („Češi musí opustit střední Evropu”), vyhlásila vláda republiky Československé 23. září 1938 za den vstupu státu Československého do branné pohotovosti.

neděle 22. září 2013

V životě jsem neslyšel takovou sprostotu

Hitler a Henlein
Před pětasedmdesáti lety psal evropský a světový tisk o tom, jak je Němcům v Československu ubližováno. Tak například na začátku září 1938 uvrhli krutí Češi v Ostravě do vězení 82 aktivistů Sudetoněmecké strany pod průhlednou záminkou, že pašují zbraně. Tedy zbraně německé pro použití na území ČSR. Nikoli brokovnice na bažanty a kulovnice na medvědy, ale pušky, pistole, náboje, granáty a další pomůcky pro přípravu ozbrojeného povstání.

neděle 15. září 2013

Chamtivost bez hranic

Tento článek byl otištěn v deníku Insider, který jej Aktuálně.cz - své sesterské redakci - poskytl v plném znění.
Objev deníku Insider - Legionář Josef Vít, střelec 2. roty České družiny, padl 6. dubna 1915 u Medzilaborců. A tam je také na vojenském hřbitově pochován. V roce 2009 bylo jeho jméno ze záznamů padlých vymazáno a z československého legionáře se stal úředně registrovaný neznámý německý voják.
Stejný osud potkal Emila Navrátila, Jana Smaržeňjuka a desítky dalších československých (českých) legionářů. Jejich ostatky se škrtem pera a pak za pomoci hrobníkovy lopaty změnily ze dne na den v německé.
"Nechutná hra s kostmi českých vojáků," nazval to slovenský historik Martin Drobňák, když na případ upozornil redakci Insideru.

neděle 8. září 2013

Několik vzpomínek na zakládání Kruhu

Lumír Tuček
Byl jsem požádán, abych napsal své vzpomínky na zakládání Kruhu občanů České republiky vyhnaných v roce 1938 z pohraničí. Nejprve jsem se zamyslel, s kým bych o tomto úkolu měl pohovořit, a velmi mne překvapilo, když jsem si uvědomil, že ačkoli ještě od okamžiku zakládající schůze (28.října 1993) neuplynulo ani dvacet let, jsem posledním členem, který je členem celostátního výboru Kruhu od jeho první schůze, takže nemám na koho se obrátit, abych své vzpomínky porovnal a doplnil.

pondělí 2. září 2013

Dvacet let Kruhu

28.10.2013 uplyne 20 let od doby, kdy proběhla za pomoci ČSBS ustavující schůze Kruhu občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí. Nastal tedy čas ohlédnout se zpět a provést bilanci výsledků naší práce.