pondělí 16. listopadu 2015

Pamětní deska vyhnancům a utečencům

12. listopadu 2015 byla na Masarykově nádraží slavnostně odhalena pamětní deska všem československým občanům, kteří po podpisu mnichovské dohody byli nuceni opustit své domovy. Desku odhalil předseda senátu Milan Štěch, připravila ji obecně prospěšná společnost Centrum české historie. V projevu předsedy senátu oceňuji zejména následující slova:

"Zatímco osud německy mluvících obyvatel Československa, kteří po válce odešli do Německa z různých důvodů (ať už šlo o útěk, divoký nebo organizovaný odsun), je v posledních letech často připomínán v médiích, příběhy lidí vyhnaných v roce 1938 z pohraničí zůstávají většinou v zapomnění. Oceňuji, že se dnes konečně dostává i na vyhnání českého obyvatelstva z pohraničí po Mnichovské dohodě". Je také dobře, že jsou připomenuti také antinacisticky smýšlející Němci a Židé. První Československá republika mezi těmito skupinami obyvatel nečinila rozdíly. Všichni byli československými občany.

Pro umístění pamětní desky bylo Masarykovo nádraží zvoleno velice dobře. Právě toto nádraží bylo svědkem, jak lidé s kufry i ranci přijeli z pohraničí, aby po útěku „ z vlasti do vlasti“ se snažili najít nový domov i novou práci. Šťastná volba je to i proto, že nádražím prochází mnoho lidí, kteří budou moci desku zhlédnout. Při umístění v pohraničí by mohla být na místě méně frekventovaném deska ohrožena vandaly.

Předseda Kruhu J. Prokop, mluvčí ČSBS Dr. Jana Vrzalová a plk. Pavel Vranský

Čekali jsme dost dlouho, než jsme se připomínky pomnichovské migrace dočkali. Tím více musíme poděkovat Centru české historie a vedoucímu tohoto projektu panu JUDr. Těšínskému.

Jiří Prokop
(Foto Jan Kovanic)