středa 14. března 2012

Z místních organizací Kruhu - Plzeň

Plzeňskou organizaci Kruhu loni citelně poznamenalo to, co prožívají i ostatní MO, úbytek členů odchodem na věčnost. U nás o to citelnější, že jsme ztratili dva velmi agilní členy výboru. Za této situace se jako nutnost ukázalo jediné řešení, které jsem už dříve navrhoval, nechat si organizační nezávislost ale v činnosti se spojit s jinou, mohutnější. Ukázalo se, že to bylo správné, když jsme - vlastně se jedná o dlouhodobou spolupráci - navázali ještě užší kontakt s Oblastním výborem ČSBS.
Ba dá se říci, že oni v mnohém pomáhají nám a popularizují náš Kruh. Právě ve foyeru městské radnice byla instalována výstava o době před Mnichovem, o vyhánění lidí z pohraničí a o osudech těchto lidí až do léta 1945, tedy do doby, kdy se začalo s osídlováním pohraničí. Vše uspořádal, fotodokumentaci sehnal a texty opatřil bratr předsedy OV Svazu bojovníků Stanislav Bukovský, který historii vyhánění od rodičů zná.
Dalším velikým úkolem, byť perspektivním - je z našeho podnětu vybudovat Památník vyhnaných. Na realizaci se už mnohé vykonalo. Je vybráno místo v Borském parku, odkud je vidět i na místo, kudy kousek od borské věznice probíhala protektorátní hranice. Je zpracován a projednán projekt pomníku, s krajským úřadem jednáno o pomoci a s úřady magistrátu města projednány technické podmínky. Tohle vše si za úkol vzala komise, kterou vede předseda oblastního výboru ing. Jaroslav Bukovský. V komisi odvádí dobrou práci náš člen akad. Sochař Břetislav Holakovský. Já si vzal za úkol sehnání podkladů a informací. Projekt počítá s tím, že v části prostoru před pomníkem by se umístil určitý počet valounů a na těchto kamenech by bylo napsáno, odkud a kolik bylo vyhnáno našich lidí. Získání těchto údajů spojujeme s písemnými materiály pamětníků z doby Mnichova a války. Realizací tohoto díla by se tak v Plzni vytvořila s Památníkem T. G. Masaryka a „Díky Ameriko“ trojice nejdůležitějších a pietních míst v západočeské metropoli.
Loni byla v jedné z městských galerií po několik týdnů instalována výstava děl našeho člena – akad. sochaře Břetislava Holakovského k jeho 85 narozeninám. Stále svěží výtvarník se zúčastnil i soutěže o návrh na nové divadlo v Plzni. Prošel s ním do dalšího kola výběru. Třetí plzeňský obvod již po několik let vyhlašuje soutěž Senior roku. Letos se dostalo pozvání dvěma našim členům od starosty obvodu, jeden byl oceněn.
Pokračuje i nadále dopisovatelská činnost, snažím se o udržení kontaktu mezi zbývajícími členy. Oceňujeme i spolupráci s KSH v Praze, kde se nám podařilo – jaksi na oplátku- vydat u dr. Og. Tuleškova vzpomínky čestného předsedy Oblastního výboru ČSBS Jaroslava Maršáka na osvobození Plzně v májových dnech 1945, čehož se sám zúčastnil a byl i u některých jednání.

Tolik tedy o nás z Plzně.

Josef Sedlák