středa 14. března 2012

Nacionalismus – rasismus: staronová hrozba?

Ve dnech 17.-19.února se v Congress centru hotelu Iris v Praze-Vršovicích konala konference, už 12. v pořadí. Pořádalo ji české Sdružení Ackermann-Gemeinde (název od „Oráč z Čech“, literární dílo Jana z Žatce ve 14.století). K 31.12.2011 měla 421 členů (ze SRN, ČR a Francie). Konference se zúčastnilo 121 osob (48% žen, 52% mužů; 40 ze SRN a 81 z ČR; nejvzdálenější byl z Heidelbergu).
Ve vstupní přednášce PhDr. M. Pehr, PhD (Masarykův ústav AV ČR) hovořil na téma „Kořeny nacionalismu v Evropě“ a Mgr. N. Winkelmannová (Ústav pro studium totalitních režimů) na téma „Rasismus, reálná hrozba“. V diskusi z pléna bohužel diskutující mluvili o jejich zkušenostech s romskou minoritou (úděsné žití romských rodin v rozpadajících se činžácích u hlavního nádraží Ostrava, naproti tomu bezproblémové žití v Teplicích).
Druhý den začal vystoupením MUDr. J. Joch (politik, Občanský institut Praha) na téma „Krize – patriotismus – nacionalismus – rasismus“, Romani Rose (aktivista za občanská práva, předseda Ústřední rady německých Romů a Mgr. M. Dzingel ( Shromáždění Němců, Praha). Ve třicetiminutové diskusi z pléna se bohužel mluvilo jen o konkrétních situacích s Romy.
Třetí den v panelové diskusi hovořil PhDr J. Stříbrný (historik, Česká křesťanská akademie), PhDr J. Hartl (sociolog, STEM Praha), Mgr. Daniel Herman (ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů), P. Eichler (novinář, Collegium Bohemikum).
Účastníci shlédli drsňácký český film „Habermannův mlýn“, navštívili výstavu v Anežském klášteře „Svatá Anežka česká, princezna a řeholnice“ a večer si poslechli romskou kapelu „Demovci“.
Konference byla na vysoké úrovni referujících, ale zabývala se jen historií a kritikou dneška; nebylo však naznačeno, co bude, resp. co se musí udělat. Nebylo schváleno žádné usnesení nebo závěry, co dál…

Mojmír Maršák