středa 7. června 2017

Zpráva o činnosti Kruhu v r. 2016

V roce 2016 jsme se museli postarat o to, abychom vyhověli požadavkům, které na spolky klade nový občanský zákoník. Nové stanovy se příliš neliší od předchozích, s ohledem na rostoucí stáří našich členů jsme jen určili, že členská schůze je v každém případě usnášeníschopná. Nadále platí, že jsme spolkem politickým, ale nestranickým.


            K výročí odhalení pamětní desky na Masarykově nádraží jsme položili spolu se členy ČSBS kytice. V Plzni byl 22. září zásluhou místní organizace ČSBS odhalen za účasti asi 250 lidí památník vyhnaným občanům Československa v r. 1938. Za Kruh se zúčastnili Jiří Prokop a Milan Rejthar.

8. listopadu byla na nádraží v  Jeseníku odhalena pamětní deska připomínající dramatické podzimní dny roku 1938. Deska vznikla z  iniciativy Kruhu občanů ČR vyhnaných v  r. 1938 z pohraničí, velkou zásluhu na tom má Milan Rejthar, a je naší milou povinností poděkovat starostovi města Jeseník panu Ing. Adamu Kalousovi za jeho podporu a pochopení, i radě města Jeseník za finanční podporu. Akce měla značnou odezvu v médiích, zejména v rozhlase, kde měl možnost promluvit i doc. Krejčí z místní organizace Moravskoslezského kraje, články baly v regionálním tisku. Potěšila nás také návštěva jedné střední školy, měli jsme tak možnost uplatnit všechny výtisky mimořádného čísla Zpráv z Kruhu, které jsme vydali k této příležitosti.

Setkání mezinárodního výboru se v r. 2016 konalo v Bělehradě, za Kruh se zúčastnil Emil Šneberg. O výsledcích informujeme v posledním čísle Zpráv z Kruhu.

Jiří Prokop