čtvrtek 12. března 2015

Za Mojmírem Maršákem

V  úterý 13. 1. jsme se v  obřadní síni v  Praze na Olšanech rozloučili s  Ing. Mojmírem Maršákem, CSc. Byl od r. 2006 členem celostátního výboru Kruhu a zastával funkci pokladníka. Pocházel z  rodiny, v  níž služba pro vlast byla samozřejmostí. Jeho otec Ervín Maršák byl v  první světové válce zajat na ruské frontě a přihlásil se do čs. legií. Domů se vrátil přes Vladivostok až v  r. 1922 a zůstal v  čs. armádě. Po Mnichovu odjel s  vojáky do Moravské Konice, zatímco rodina musela z  pohraničí do Pardubic. Ervín Maršák se v  r. 1942 zapojil do odbojové organizace „Obrana národa“. V  r. 1944 byla celá tato skupina gestapem odhalena a Mojmírův otec byl při výsleších gestapem ubit.
V  květnových dnech 1945 se Mojmír stal spojkou Čs. červeného kříže a později byl členem Čs. svazu protifašistických bojovníků, od r. 2006 byl předsedou revizní komise a později pokladníkem výboru Kruhu. Za jeho práci mu patří dík a naše vzpomínka.
Výbor Kruhu