sobota 28. března 2015

Čtenáři nám píší

Tentokrát nám napsala paní Blanka Rubická, a ne pouhý dopis, nýbrž svou vlastní knížku s názvem Skutečný příběh. Příběh, který knížka vypráví, začíná v roce 1876 a končí v roce 1918. Na záložce knihy je ale „Slovo o autorovi“ a v něm se vypráví ještě jeden příběh, příběh autorky samé. A ten sdělíme našim čtenářům.

Blanka Rubická se narodila 29. června 1934 v rodině horníka v severočeském Lomu u Mostu.

V r. 1938, kdy pohraničí zabíralo hitlerovské Německo, byla s rodiči a malým bratrem vyhnána sudetskými Němci z domova pod pohrůžkou koncentračního tábora. V noci rodiče naložili děti na kočárek a jen s peřinou a s batohem s jídlem odcházeli pěšky – vlaky už nejezdily – do Čech. Z Loun je pak vlakem rozváželi spolu s ostatními uprchlíky do domovských obcí. A tak se malá Blanka dostala s rodinou do obce Jemníky u Slaného.

Ve Pcherách vychodila obecnou školu a po válce se s rodiči vrátila do pohraničí do obce Loučná u Litvínova. Po ukončení střední školy se vdala a vychovala čtyři děti.

Paní Rubické za knížku velmi děkujeme.

Redakce

(Předválečné pohlednice z Lomu převzaty z webu Základní školy v Lomu)