čtvrtek 9. října 2014

Zábor pohraničí v r. 1938 – vynětí ze záboru

Je řada skutečností, souvisejících se záborem českého pohraničí r. 1938, které jsou naší veřejnosti (někdy mám pocit, že i části veřejnosti odborné) málo známy. 


Že v řadě případů obsazovací vojska německého wehrmachtu překročila hranici stanovenou Mnichovskou dohodou, se ví. Méně již je známo, že definitivnímu stanovení hranice mezi sudetskými župami, zřízenými na obsazeném území, a zbytkem státu, později tzv. protektorátem, předcházely někde pokusy zvrátit daný stav.

Jedním příkladem je zabrání české obce Střelice, ležící mezi Uničovem (M. Neustadt) a Červenkou (rychlíková zastávka na trati Olomouc-Česká Třebová-Praha). Celé okolí bylo zabráno v tzv. pátém pásmu, nad rámec dohodnutého v Mnichově. V této obci došlo k hnutí za vynětí ze záboru, jak dokládají dokumenty, které lze dodnes prostudovat ve Vesnickém muzeu (Střelice jsou dnes součástí Uničova). V muzeu jsou mj. vystaveny petiční archy s podpisy občanů žádajících opětovné spojení s nezabraným územím.

Žádost vyřizoval vysokoškolský student Kuneš Sonntag ml. se svou matkou, vdovou po bývalém ministru československé vlády Kuneši Sonntagovi st., kteří zde vlastnili zemědělskou usedlost. Žádost byla kladně vyřízena (na rozdíl od jiných, např. blízké obce Šumvaldu), obec byla vyňata z jurisdikce nacistické Třetí říše a wehrmacht se stáhl o 2-3 km blíže k Uničovu.
 
Bohužel, obsazení zbytku Čech a Moravy v březnu 1939 způsobilo, že výdobytek byl jen relativní a obec i hlavní hybatele dějů postihl válečný osud. Kuneš Sonntag ml. byl jako student dva a půl roku vězněn v koncentračním táboře Sachsenhausenu. Zemědělskou usedlost rodičů zabrala Německá osidlovací společnost pro německé přesídlence z Besarábie.

Jaroslava Čajová