úterý 14. října 2014

K záboru obce Biskupice u Jevíčka a okolí do Sudet

Dne 12. ledna 1939 došlo v Ratiboři u Opavy k jednání o navrácení kraje Biskupic u Jevíčka a okolí po Brodek u Konice zpátky k Moravě. Jednání se zúčastnili vysocí státní úředníci z Berlína a sudetští občané německé národnosti, vč. Friedricha a Huga Thurn-Taxisů z Biskupic. Friedrich Thurn-Taxis a jeho synové byli rezolutně proti navrácení území zpět k Moravě.


28. 11. 1938 napsal Otto Haeczek, advokát ze Svitav, Friedrichovi Thurn-Taxisovi dopis, ve kterém mu srdečně blahopřál ke zdárnému dovršení jeho snahy připojit Biskupice k Sudetům. Advokát se rovněž zmiňuje o tom, že na území Sudet není platná československá pozemková reforma z r. 1925 a může tedy volně nakládat se svojí půdou, ležící na německém území.

Friedrich Thurn- Taxis měl problém i dál. Ani po okupaci Biskupic a okolí nespadaly všechny jeho nemovitosti do Sudet, nýbrž asi polovina pozemků zůstala na území protektorátu (Jaroměřice, Vranová Lhota), což mu komplikovalo hospodaření. Tato skutečnost znamenala pro zámeckého pána ekonomickou nevýhodu.
 
Začal tedy vyvíjet značné úsilí, jehož cílem bylo připojit všechny jeho nemovitosti k Německu.
Dne 21. 10. 1939 s pomocí lesního úřadu v Moravské Třebové napsal žádost adresovanou na Hitlerovu kancelář do Berlína. Dopis obsahuje vylíčení majetkových poměrů biskupického velkostatku a velkých problémů správy lesního majetku v protektorátě, těžkostí v podnikání. Poukazuje na nevhodné ekonomické zřízení celní a devizové hranice, která je pro hospodaření v protektorátě neefektivní. Těžkosti by odstranilo začlenění Friedrichových pozemků v protektorátě k Německu. Dále popisuje veškeré těžkosti, protože z podnikání v protektorátě nemá na hotovosti žádné peníze a všechno, tj. čerpání prostředků na penze, hypotéční úroky, platy, mzdy a na zaplacení daní musí brát jen z majetku, ležícího v Německu.

Ve stejné věci se obrátil i na Konráda Henleina, avšak marně. Hitler odložil posun hranic na neurčito… prohraná válka jakýmkoli změnám zabránila.

Blíže o tomto v archivu, dříve v Kunštátě: Matěj Beran z Biskupic vzpomínal, jak Friedrich Thurn-Taxis v listopadu 1938 veřejně ukazoval německým důstojníkům v Chornicích, v kterém směru se nacházejí jeho lesy a kam až mají německé jednotky postoupit. 
 
František Plech
(Autor působil řadu let na škole v Biskupicích u Jevíčka a v současnosti je kronikářem města Jevíčka)