neděle 15. dubna 2012

Zpráva o činnosti Kruhu v r. 2011

Jiří Prokop
I když následující informace patří snad spíše do zprávy o hospodaření, chci naše členy seznámit s tím, co je v současné době potřeba udělat, abychom mohli získat dotaci na naše projekty od Ministerstva zahraničních věcí. Do zprávy o činnosti to patří také, už proto, že objem práce zaměstnal po dlouhou dobu dva členy výboru, pokladníka i místopředsedu.
Připomeňme na začátek, že po 3 minulé roky jsme nedostali nic, a veškerá činnost mohla počítat pouze s příspěvky našich členů. Letos jsme získali dotaci ve výši 15 000 Kč na jediný z našich tří projektů, a to na Zprávy z Kruhu. K tomu bylo potřeba pečlivě prostudovat devítistránkové podmínky pro přidělení dotace a pak pro každý ze tří projektů (vedle vydávání Zpráv také výstava v Národním památníku a konference) vyplnit celkem 4 formuláře a poslat je jednak ve vytištěné formě, jednak vypálené na CD. Žádosti bylo nutno doplnit o

Jiří Prokop, Lumír Tuček, Miloslav Bednář

- doklady o právní subjektivitě
- doklady o volbě statutárního zástupce Kruhu a jeho oprávnění Kruh navenek zastupovat
- kopie dokladu o přidělení IČ
- originál dokladu místně příslušného finančního úřadu, že nejsme dlužníky
- a ještě nějaké další (uvedený výčet je zhruba poloviční)

Na konci roku nás čeká další vyplňování formulářů a dokumentování veškerých výdajů, jinak budeme muset část dotace vrátit. Výstavu uskutečníme i bez dotace, konferenci ne.

V r. 2011 jsme pokračovali ve sběru materiálu pro muzeum v Rajhenburgu, v červnu byla ve slovinském Kršku výstava o nacistickém násilí ve střední a východní Evropě. Se slovinskou stranou jsme dohodli zapůjčení výstavy, Národní muzeum poskytne výstavní prostor v Národním památníku. Soubor dokumentů a fotografií jsem měl možnost doplnit o materiál, za nějž vděčím příteli Bukovskému z plzeňské místní organizace, kde rovněž dali dohromady výstavu věnovanou válečným událostem.


Lumír Tuček

Uspořádali jsme současně s členskou schůzí konferenci na téma „1.polovina 20.století v českých a německých učebnicích dějepisu“. Hlavním přednášejícím byl prof. Zdeněk Beneš z Ústavu českých dějin filozofické fakulty KU. Konference měla ještě ohlas v časopisu „Přísně tajné“ č.4/2011.

Stále jsme účastníky česko-německého dialogu jednak působením v jiných organizacích (Unie pro dobré sousedské vztahy, Kruh přátel česko-německého porozumění), jednak účastí na konferencích pořádaných AG, SAG, Společností Bernarda Bolzana (informovali jsme ve Zprávách z Kruhu).

Ing. Lumír Tuček se ujal zpracování pozůstalosti po Pavlu Macháčkovi, výsledky budou v srpnu letošního roku.

Napsali jsme dopis ministerstvu vnitra s protestem proti snaze organizace „Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ o registraci. MV sice registraci odmítlo, ale SKS se odvolalo k soudu.

Zprávu přednesl dne 14. dubna 2012 na členském shromáždění Kruhu jeho místopředseda Jiří Prokop.
Další fotografie z členského shromáždění viz na této fotogalerii.