neděle 21. ledna 2018

Výzva našim členům

Začal rok plný významných kulatých výročí. Už delší dobu přemýšlíme, co bychom měli k těmto výročím říci my. Česká vláda se v dohodě se slovenskou usnesla na preferování následujících letopočtů: 1918, 1968, 1993. I když 100. výročí vzniku ČSR je jistě výročím nejvýznamnějším, pro nás bude nemožné smířit se s vynecháním roku 1938. Nemá význam jen pro nás, význam je celosvětový: nebýt zhoubné politiky appeasementu, bylo tehdy ještě možné zastavit Hitlera a odvrátit všechny hrůzy, jež přinesla druhá světová válka.

Proto jsme se nakonec rozhodli vrátit se k tomu nejlepšímu, co se za nám během naší více než dvacetileté činnosti podařilo, a tím bylo vydání tří svazků vzpomínek našich členů na jejich osudy v nešťastném osmatřicátém roce. Hodláme tuto publikaci vydat znovu, a to v nové, lepší podobě. Chceme zvýšit její poutavost doplněním fotografií z té doby.Obracíme se proto na všechny naše členy, aby svá někdejší vyprávění doplnili fotografiemi z rodinných archivů. Buďte prosím opatrní: pošta je jednak neúnosně drahá, jednak nebudete chtít riskovat ztrátu – jediná rozumná možnost je fotky, případně dokumenty naskenovat a poslat je elektronickou poštou na adresu jiri.prokop40@seznam.cz. Členům bydlícím v Praze mohu se skenováním pomoci po dohodě sám. Pokud je vám práce s výpočetní technikou cizí, nic nevzdávejte: máte přece děti, vnuky, nebo třeba přátele.

A nakonec dobrá zpráva: výtisky této publikace hodláme potěšit naše členy, zejména ty, kteří nám v naší práci pomáhali. Ani my nechceme použít služeb pošty, nejlepší příležitostí by k tomu mohla být členská schůze (pokud se na ni dostavíte).

Ing. Jiří Prokop, předseda Kruhu