úterý 15. listopadu 2016

Pamětní deska na nádraží v Jeseníku

8. listopadu byla na nádraží v  Jeseníku odhalena pamětní deska připomínající dramatické podzimní dny roku 1938. Deska vznikla z  iniciativy Kruhu občanů ČR vyhnaných v  r. 1938 z  pohraničí a je naší milou povinností poděkovat starostovi města Jeseník panu Ing. Adamu Kalousovi za jeho podporu a pochopení, i radě města Jeseník za finanční podporu. Velký dík patří také členu našeho spolku panu Milanu Rejtharovi i jeho paní, kteří s  projektem měli mnoho starostí i práce.

Projevy k  této příležitosti pronesli radní města Jeseník pan Jiří Juráš, předseda Kruhu Ing. Jiří Prokop, plk. Ing. Emil Šneberg a představitel Matice Čech, Moravy a Slezska Ing. František Reichl, jenž se zmínil i o vyhánění Čechů z  oblastí ryze českých (Sedlčansko, Benešovsko, okolí Vyškova na Moravě) pod záminkou budování vojenských střelnic. Skutečným důvodem však bylo budování mostů spojujících izolované ostrovy s  německým osídlením.Připomněli jsme také známou trilogii Věry Sládkové Poslední vlak z  Frývaldova, Pochod bílých punčoch a Nedostateční dlouholebci, která posloužila později jako předloha pro televizní seriál režiséra Kachyni Vlak dětství a naděje. Díky České televizi jsme jej mohli shlédnout i letos.

Od smutných podzimních dnů roku 1938 uplynulo už 78 let, čas, za který vyrostou dvě generace. Obrazy v  naší paměti zvolna blednou a hrozí nám, že bychom mohli zapomenout i to, co zapomenout nesmíme. Přejme si, aby naší paměti pomáhala i tato pamětní deska.
Jiří Prokop