úterý 15. listopadu 2016

Památník v Plzni připomínající rok 1938

22. září byl za účasti asi 250 lidí v Plzni odhalen památník občanům Československa vyhnaným v roce 1938 z pohraničí. Zasloužila se o něj plzeňská organizace ČSBS s p. Bukovským. Přinášíme obrazovou dokumentaci a jeden z pronesených projevů:


Vážené dámy, vážení pánové,

zanedlouho to bude už 78 let od jedné z nejnešťastnějších událostí našich novodobých dějin, od mnichovského diktátu. Více než čtvrt milionů lidí, Čechů, antifašistických Němců, a Židů muselo tehdy opustit své domovy v pohraničí a hledat nový domov ve vnitrozemí. Češi, kteří zůstali v odtrženém území, ztratili všechna občanská práva a jejich život byl ještě horší než život v Protektorátu.

Z nedokonalé lidské paměti se bohužel začínají vytrácet obrazy z té doby: lidé s kufry a ranci na nádražích s výrazem nejistoty ve tvářích. Zapomínat však nemáme a nesmíme, i když jsou nám dnes masivně vnucovány pohledy jiné, než jaké máme v paměti. Máme povinnost předat své vzpomínky našim dětem a vnukům. Proto je důležité vybudování tohoto pomníku, proto chci poděkovat všem, kteří se o to zasloužili.

Ať trvale slouží k tomu, abychom nezapomněli!