pondělí 26. října 2015

600. výročí upálení Mistra Jana Husa

Zprávy z Kruhu vycházejí jen dvakrát v roce, jejich rozsah málokdy umožňuje věnovat všem kulatým výročím takovou pozornost, jakou si zaslouží, a tak většinou musíme vystačit s citátem na titulní stránce a s obrázkem na poslední. Tentokrát bych rád přidal alespoň ještě dva citáty další, hodící se i dnes:

„Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil.“

Nemá býti věřeno v církev, poněvadž není církev Bohem.“

jp