sobota 27. září 2014

Nucená práce

Od 2. července do 31. října je v Královském letohrádku výstava “Nucená práce. Němci, nuceně nasazení a válka“, která poprvé představuje ucelené dějiny nucené práce i její důsledky po roce 1945. Výstavu uspořádala Správa Pražského hradu, vytvořila Nadace památníků Buchenwald a Mittelbau –Dora ve spolupráci s Česko-německým fondem budoucnosti, iniciovala a financovala nadace „Připomínka, odpovědnost, budoucnost“ (EVZ).

Za druhé světové války museli v Německu téměř na každé stavbě a na každém statku, v každém průmyslovém podniku i v řadě domácností nedobrovolně pracovat nuceně nasazení lidé. Přes 20 milionů mužů, žen a dětí z téměř celé Evropy bylo zavlečeno do Německé říše a na okupovaná území, aby tam jako „cizí dělníci“, váleční zajatci či vězni koncentračních táborů vykonávali nucenou práci.
Fotografií a exponátů, které o této situaci vypovídají, je mnoho, takže zde máme možnost vybrat jen malou ukázku.

Nábor na práce do Říše byl v Polsku na tomto domě proveden nápisem „Jeď s námi do Německa!!“ Jednoduchou vtipnou úpravou (autora by ovšem mohla stát život, kdyby ho chytili) byl změněn na „Jeďte sami do Německa!!“, jak vidíme na další fotografii.


Závěr výstavy je věnován vývoji situace po válce. Tato část obsahuje texty, které tady ocituji: V mnoha zemích museli bývalí nuceně nasazení bojovat o morální a politické uznání. A to bez ohledu na to, zda jejich země patřila k Západu nebo k Východu. Bývalí „ostarbeitři“ a váleční zajatci dostali v Sovětském svazu nálepku kolaborantů a po celá desetiletí byli pod dozorem státních orgánů. Naproti tomu v Polsku se bývalí nuceně nasazení velmi brzy domáhali uznání a integrace do společnosti. Naopak francouzští „civilní dělníci“ byli vyloučeni z ústředních svazů obětí nacismu s odůvodněním, že jejich utrpení je nesrovnatelné s utrpením vězňů v koncentračních táborech.

Podle londýnské dohody o zahraničním dluhu Německa a různých globálních dohod SRN s Izraelem a jedenácti západoevropskými státy byla otázka odškodnění v Německu obecně považována za definitivně vyřešenou. Tato koncepce „tlusté čáry za minulostí“ však začala v 70. letech 20. století vzbuzovat odpor. S požadavky na pomoc dosud žijícím bývalým nuceně nasazeným přicházely často lokální iniciativy, které se zabývaly výzkumem konkrétních případů na místní úrovni. S rostoucím povědomím o spáchaných zločinech stoupal též veřejný tlak v otázce případného odškodnění.

Po mezinárodních jednáních přijal Německý spolkový sněm v roce 2000 zákon, kterým zřídil nadaci „Připomínka, odpovědnost, budoucnost“. Jako základní jmění obdržela nadace celkem 5,2 miliardy eur, jež poskytly rovným dílem německý stát a německé podniky. Nadace pověřila sedm partnerských organizací vyplacením jednorázových náhrad nuceně nasazeným. Celkem byly do roku 2007 vyplaceny 4,4 miliardy eur asi 1,67 milionu lidí v 98 zemích. Příjemci museli potvrdit, že se vzdávají dalších právních nároků.

K tématu odškodnění nuceně nasazených zazněly následující výroky:

„Nezapomínejme, že příběh každého člověka se uskutečňuje v potřebě bezvýhradného uznání ze strany druhých.“
(Robert Antelme, francouzský spisovatel a přeživší koncentrační tábor Buchenwald, 1987)

„Způsob, jakým probíhalo odškodňování, v sobě často skrýval pravý opak toho, čím by měla být skutečná náprava“ udělali jsme z obětí perzekuce prosebníky, postavili je do role žadatelů, kteří zmeškali stanovené lhůty, své pronásledování nedostatečně doložili a nakonec nebyli hodni odškodnění.“
(Dörte von Westernhagen, spisovatelka a novinářka, Die Zeit, 5. 10. 1984)

„Pro všechny, kteří tehdy zahynuli, přichází toto odškodnění stejně pozdě jako pro všechny, kteří zemřeli později.“
(Spolkový prezident Johannes Rau, 17. 12. 1999)

Jiří Prokop