středa 2. dubna 2014

Kruh v roce 2013 a dnes

Vážení a milí členové Kruhu,

je zvykem po konci kalendářního roku napsat zprávu o činnosti v tomto roce. Mám-li zhodnotit uplynulý rok co nejstručněji, musím říci, že většinu úsilí spotřebovalo zabezpečení běžné činnosti, kterou jsme prováděli vždy: vydávání Zpráv z Kruhu, webové stránky, spolupráce s evropskými organizacemi podobného zaměření, účast na některých konferencích. 


Bylo to částečně dáno tím, že jsme na rok 2013 (a ani na rok 2014) nezískali žádnou finanční podporu. Proto chceme teprve letos uskutečnit konferenci, která byla plánována už dříve. V roce 2013 bylo už nutno dát do pořádku evidenci členů a uskutečnit obtížný převod dat z poněkud archaického softwaru FoxPro do modernějšího Access a také data aktualizovat. Podařilo se získat nové členy pro práci v celostátním výboru, a to plk. Emila Šneberga (od něj očekáváme zejména pomoc s organizačním zajištěním setkání mezinárodního výboru v r. 2015 v Praze) a paní Jiřinu Kunštovou, která bude mít na starost udržování členské evidence v aktuálním stavu. Dále jsme se snažili o finanční zajištění pro rok 2015, kdy budeme mít nelehký úkol být hostiteli setkání mezinárodního výboru.

Finanční potíže nejsou ovšem problémem hlavním. Každá činnost se skládá ze spousty drobné práce. Abyste mohli mít v rukou např. tyto Zprávy z Kruhu, je nutno zajistit dostatek kvalitních článků, dokončit redakci, provést korekturu, dohodnout s tiskárnou konečnou podobu, vytisknout adresní štítky, pak zavézt zprávy naší obětavé člence, která vytvoří ze Zpráv motouzem převázané svazky uspořádané podle směrovacích čísel podle pokynů pošty (ta občas své pokyny mění) a konečně odvézt na poštu. 

Více než nedostatek financí nás tíží nedostatek lidí schopných vykonat alespoň občas, třeba jen jednorázově, některý z takových drobných úkolů. Proto vyzýváme a snažně prosíme všechny naše členy, aby se poohlédli po svém okolí (všichni přece máte děti, vnuky a vnučky) a snažili se mladým lidem vysvětlit, že není jedno, budou-li snahy sudetoněmeckých organizací o „nápravu“ jejich domnělých křivd úspěšné nebo ne. Vždyť každý, kdo jen trochu sleduje vývoj česko-sudetoněmeckého dialogu, ví, že nedošlo zatím k žádnému posunu v myšlení ani k žádné snaze o sebereflexi u našich bývalých spoluobčanů. Nenechme se zmást občasným předstíraným a neupřímným kajícnictvím.

Některé důležité informace: novým členům už nebudeme posílat přihlášky. Noví zájemci o členství se mohou přihlásit dopisem nebo mailem s uvedením adresy, data narození, e-mailovou adresou a (nepovinně) číslem telefonu nebo mobilu. 

Prosíme také všechny, jimž přicházejí Zprávy z Kruhu (protože kupř. bydlí v bytě po našem bývalém členu), aby se buď přihlásili k členství v Kruhu anebo sdělili, že o Zprávy z Kruhu nemají zájem. Pro e-maily týkající se členské evidence, můžete použít adresu Kunstovaj@gmail.com

Rádi bychom, kdyby nám všichni naši členové, pokud jsou připojeni k internetu, sdělili e-mailovou adresu, případně i číslo svého mobilu nebo telefonu, a také nás informovali o změnách své adresy. Pokud posíláte členské příspěvky, používejte jako variabilní symbol datum narození bez teček. Omlouváme se všem, jimž nedostatky v členské evidenci způsobily potíže.

Přeji vám mnoho úspěchů a pevně věřím, že se alespoň některým z vás podaří najít mladé lidi schopné převzít od nás štafetu. 

Jiří Prokop